SALT KULTURSTIPEND

 

Vi ønsker at smaken av Salt skal være en smak av godhet gjennom ord og handlinger. Vi vil bety en positiv forskjell for byen, nærområdet og enkeltmennesker. Derfor har vi startet opp Fritt Spillerom: Ulike lavterskeltilbud for barn og unge i Fridalen og Bergen.

Salt Kulturstipend: En utstrakt hånd til barn og unge fra familier som ikke har økonomi til musikk- eller danseopplæring.

Hva kan søkes om?

Det kan søkes om opp til full semesteravgift i individuell instrumentalopplæring (20 min) eller gruppetime i dans. Maks et kurs per barn.

Hvem er kvalifisert?

Familier med barn og unge talenter i en økonomisk og/eller en sosial situasjon uten mulighet til kulturopplæring er kvalifiserte til å søke om stipend. Vi prioriterer søkere fra nærområdet og menighetens sokn, men alle er velkomne til å søke. Behov vil gå foran alder og område.

Hvordan søker jeg?

Du er velkommen til å søke via påmeldingsskjemaet du finner ved å trykke «Søk kulturstipend» nederst på siden. 

Hvordan kan jeg bidra?

Vi vil gjerne utfordre deg til å bli sponsor. Alle små eller store bidrag vil hjelpe oss å kunne hjelpe flere. Din gave kan være et enkeltbeløp eller et fast månedlig trekk. Om du ønsker å støtte en bestemt person eller bidra gjennom avtalegiro, kan du ta kontakt på mail. Gaver settes inn på kontonummer 3000.30.14661 eller vipses til 12345 og merkes: “Fritt Spillerom”. Ønsker du skattefradrag for gaven kan du sende oss en epost med navn og personnummer til post@saltbergen.no.
Vi har egne pakker for bedrifter. Ta kontakt for mer info.

Takk for din gave!

 

Undervisningsadresse:

Musikk:
Fridalen skole
Bøkeveien 19,
5093 Bergen

 

Dans: 

Forum Scene

Fjøsangerveien 28,

5054 Bergen

 

 

 

kulturskole@salt.co

Kontoradresse:
Fjøsangervegen 38,
5053 Bergen