FRITT SPILLEROM

Vi ønsker at smaken av Salt skal være en smak av godhet gjennom ord og handlinger. Vi vil bety en positiv forskjell for byen, nærområdet og enkelt-mennesker. Derfor har vi startet opp Fritt Spillerom: Ulike lavterskeltilbud for barn og unge i Fridalen og Bergen.

FS venterom er et gratis lavterskeltilbud med åpne dører der vi tilbyr elever, foreldre og barn fra området å komme for å leke, spille spille, få hjelp med lekser, prate eller låne instrumenter, utstyr og øvingsrom, tilrettelagt av trygge, omsorgsfulle voksne miljøarbeidere. Venterommet er høsten 2018 åpent mandag – onsdag fra 15.00 – 19.00 på rom 40 i 3. etg. Miljøarbeiderne kan nås i åpningstiden på telefonnummer 90811391.

Fritt Spillerom har leksehjelp for 4. – 7. klasse tirsdager fra 16.00 – 17.30. Etter leksehjelp er det annenhver uke enten en ekstra gøy aktivitet eller middag. Datoer kommer til høsten.

Velkommen!

Undervisningsadresse:
Fridalen skole
Bøkeveien 19,
5093 Bergen

kulturskole@salt.co

Kontoradresse:
Bjørnsonsgate 28,
5059 Bergen